Beregning av reduksjonsfaktor i 1114 Bjerkreim

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301100813Bygning2023-07-17FAN: 6496921.54, Ø: 324562.54
301207899Bygning2023-06-02FAN: 6509522.98, Ø: 329145.48
301100694Bygning2023-05-10FAN: 6498114.05, Ø: 324784.17
301100701Bygning2023-05-10FAN: 6498131.51, Ø: 324778.70

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301228940Bygning2023-07-19IGN: 6504084.84, Ø: 332137.62
301228930Bygning2023-07-19IGN: 6504054.07, Ø: 332107.33
301228938Bygning2023-07-19RAN: 6504064.98, Ø: 332120.71
301228939Bygning2023-07-19RAN: 6504075.24, Ø: 332129.82
301214794Bygning2023-06-16RAN: 6497047.82, Ø: 329155.93
301205492Bygning2023-05-25IGN: 6504626.34, Ø: 328201.29

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11