Beregning av reduksjonsfaktor i 1121 Time

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301168945Bygning2023-07-31FAN: 6513209.00, Ø: 308611.00
300794211Bygning2023-07-03FAN: 6512798.00, Ø: 308395.00
300893816Bygning2023-04-23MBN: 6510070.00, Ø: 310264.00
300893825Bygning2023-04-24MBN: 6510081.00, Ø: 310257.00

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301205723Bygning2023-05-24IGN: 6513841.00, Ø: 306686.00
301205711Bygning2023-05-24IGN: 6513855.00, Ø: 306700.00
301205703Bygning2023-05-24RAN: 6513851.00, Ø: 306683.00
301205708Bygning2023-05-24RAN: 6513854.00, Ø: 306694.00
301205730Bygning2023-05-24IGN: 6513846.00, Ø: 306702.00
301205728Bygning2023-05-24IGN: 6513845.00, Ø: 306696.00
301205706Bygning2023-05-24IGN: 6513851.00, Ø: 306689.00
301205701Bygning2023-05-24RAN: 6513850.00, Ø: 306677.00
301205715Bygning2023-05-24IGN: 6513839.36, Ø: 306674.30
301205722Bygning2023-05-24RAN: 6513840.00, Ø: 306680.00
301205726Bygning2023-05-24RAN: 6513842.00, Ø: 306691.00
301205681Bygning2023-05-24RAN: 6513849.00, Ø: 306672.00

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11