Beregning av reduksjonsfaktor i 1124 Sola

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301090819Bygning2023-06-30FAN: 6539645.30, Ø: 304121.50
301064675Bygning2023-07-05FAN: 6533430.50, Ø: 307322.70
300894511Bygning2023-06-07MBN: 6525660.60, Ø: 302946.00
301064695Bygning2023-06-06MBN: 6533423.90, Ø: 307331.40

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301033389Bygning2023-07-04MBN: 6528444.30, Ø: 302341.70
301028766Bygning2023-07-04MBN: 6532010.50, Ø: 308364.50
300951159Bygning2023-05-02MBN: 6531898.80, Ø: 305579.10
300681297Bygning2023-04-12FAN: 6538647.20, Ø: 303890.20

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11