Beregning av reduksjonsfaktor i 1130 Strand

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300819827Bygning2023-06-22FAN: 6537506.10, Ø: 333386.30

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301192317Bygning2023-04-14IGN: 6552377.90, Ø: 328836.70

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11