Beregning av reduksjonsfaktor i 1133 Hjelmeland

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301229308Bygning2023-06-20MBN: 6578949.60, Ø: 354349.00
301191858Bygning2023-06-20MBN: 6578946.70, Ø: 354368.00
300951028Bygning2023-07-07MBN: 6569129.10, Ø: 334522.20
301228944Bygning2023-05-26MBN: 6569139.30, Ø: 334250.10
300951429Bygning2023-04-03FAN: 6569478.40, Ø: 338452.20

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301229824Bygning2023-06-26FAN: 6569350.90, Ø: 338684.50

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11