Beregning av reduksjonsfaktor i 1149 Karmøy

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301035724Bygning2023-07-11FAN: 6589989.00, Ø: 288191.60
300961179Bygning2023-06-14MBN: 6588376.40, Ø: 290593.10
300960687Bygning2023-06-14MBN: 6588384.70, Ø: 290588.60
300962087Bygning2023-06-14MBN: 6588367.70, Ø: 290597.70
300962798Bygning2023-06-14MBN: 6588408.90, Ø: 290608.60
300960592Bygning2023-06-14MBN: 6588402.30, Ø: 290577.40
300960506Bygning2023-06-14MBN: 6588411.10, Ø: 290572.00
300999149Bygning2023-04-27FAN: 6577627.80, Ø: 282963.20

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301224913Bygning2023-07-10IGN: 6588544.40, Ø: 291851.00
301220218Bygning2023-06-28IGN: 6578445.40, Ø: 284841.40
301218672Bygning2023-06-26IGN: 6588673.90, Ø: 291742.20
301214470Bygning2023-06-15IGN: 6588676.80, Ø: 291719.90
301151738Bygning2023-05-31IGN: 6567762.00, Ø: 281692.40
301204539Bygning2023-05-23RAN: 6589299.70, Ø: 291810.20
301204220Bygning2023-05-22IGN: 6575554.60, Ø: 282493.60
301204230Bygning2023-05-22RAN: 6575555.50, Ø: 282494.10
301201676Bygning2023-05-09IGN: 6588112.70, Ø: 290758.80
301199389Bygning2023-05-05IGN: 6564901.80, Ø: 288451.10
301198538Bygning2023-05-02IGN: 6585817.10, Ø: 288530.80
301195332Bygning2023-04-26IGN: 6573030.10, Ø: 290355.40
301194208Bygning2023-04-19IGN: 6588534.70, Ø: 291772.20
301194206Bygning2023-04-19IGN: 6588522.80, Ø: 291764.70
301193002Bygning2023-04-21IGN: 6577724.60, Ø: 293827.30

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11