Beregning av reduksjonsfaktor i 1516 Ulstein

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300882043Bygning2023-07-19MBN: 6916631.20, Ø: 335853.20
301171376Bygning2023-07-06MBN: 6917828.70, Ø: 335856.90
301047255Bygning2023-06-20MBN: 6917263.60, Ø: 335830.70

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300375441Bygning2023-04-04TBN: 6915382.70, Ø: 337144.00

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11