Beregning av reduksjonsfaktor i 1573 Smøla

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300240832Bygning2023-07-05FAN: 7029196.70, Ø: 440281.10
300982381Bygning2023-07-04FAN: 7033325.40, Ø: 441935.00
301114518Bygning2023-05-31FAN: 7037184.20, Ø: 451840.60
300858360Bygning2023-05-25FAN: 7030347.90, Ø: 458406.50

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301216310Bygning2023-05-26IGN: 7031429.43, Ø: 459410.58
301216337Bygning2023-05-26IGN: 7031433.60, Ø: 459466.84
301211998Bygning2023-06-12IGN: 7024669.88, Ø: 450144.79
301205256Bygning2023-04-03IGN: 7037821.70, Ø: 449535.77

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11