Beregning av reduksjonsfaktor i 1576 Aure

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301068904Bygning2023-06-27FAN: 7008984.40, Ø: 451353.60

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300903596Bygning2023-06-24FAN: 7011624.10, Ø: 466457.80
300903592Bygning2023-06-24FAN: 7011616.00, Ø: 466439.00
301188313Bygning2023-04-20FAN: 7011702.80, Ø: 460343.00

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11