Beregning av reduksjonsfaktor i 3007 Ringerike

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301095245Bygning2023-04-11FAN: 6677221.21, Ø: 554168.79

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301207019Bygning2023-05-15IGN: 6685778.80, Ø: 563772.48
301207086Bygning2023-05-15IGN: 6685636.56, Ø: 563782.80
301207101Bygning2023-05-15IGN: 6685805.58, Ø: 563655.02

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11