Beregning av reduksjonsfaktor i 3014 Indre Østfold

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300755854Bygning2023-05-16MBN: 6610894.40, Ø: 614232.50
300755603Bygning2023-05-16MBN: 6610914.20, Ø: 614217.10
300755896Bygning2023-05-16MBN: 6610929.20, Ø: 614252.20
301049539Bygning2023-04-18FAN: 6598747.10, Ø: 633736.30
301049532Bygning2023-04-18FAN: 6598752.40, Ø: 633747.90

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301217663Bygning2023-06-05FAN: 6611753.50, Ø: 614252.50
301199085Bygning2023-04-03IGN: 6615049.80, Ø: 612821.40

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11