Beregning av reduksjonsfaktor i 3040 Nesbyen

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301123524Bygning2023-07-13FAN: 6720705.10, Ø: 503610.50

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301188006Bygning2023-04-03IGN: 6713889.20, Ø: 516264.20

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11