Beregning av reduksjonsfaktor i 3044 Hol

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300952799Bygning2023-04-27MBN: 6710569.30, Ø: 454569.90

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300838730Bygning2023-05-02TBN: 6728122.88, Ø: 446293.19

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11