Beregning av reduksjonsfaktor i 3405 Lillehammer

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301130495Bygning2023-07-17FAN: 6783223.63, Ø: 586738.19
301130552Bygning2023-07-17FAN: 6783238.21, Ø: 586744.78

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300321172Bygning2023-05-22FAN: 6777015.37, Ø: 576606.77
301197437Bygningsendring2023-04-26IGN: 6775749.21, Ø: 578675.49

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11