Beregning av reduksjonsfaktor i 3411 Ringsaker

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300503753Bygning2023-06-02TBN: 6753848.70, Ø: 601633.10
300978053Bygning2023-04-25FAN: 6752398.20, Ø: 606025.20
300978010Bygning2023-04-25FAN: 6752333.50, Ø: 606006.20
300978028Bygning2023-04-25FAN: 6752359.80, Ø: 606020.40
300978047Bygning2023-04-25FAN: 6752394.30, Ø: 606030.60
300978040Bygning2023-04-25FAN: 6752387.20, Ø: 606021.60
300977930Bygning2023-04-25FAN: 6752350.40, Ø: 605999.50
300978056Bygning2023-04-25FAN: 6752408.90, Ø: 606032.00
300978018Bygning2023-04-25FAN: 6752346.10, Ø: 606013.20

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301221747Bygning2023-07-03IGN: 6772083.00, Ø: 588636.90
301211707Bygning2023-06-12IGN: 6772162.90, Ø: 588562.30
301211747Bygning2023-06-12FAN: 6772164.60, Ø: 588560.90
301079588Bygning2023-05-04MBN: 6756297.30, Ø: 592480.90

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11