Beregning av reduksjonsfaktor i 3413 Stange

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300987180Bygning2023-06-21MBN: 6740076.20, Ø: 614613.50
300987173Bygning2023-06-21MBN: 6740042.80, Ø: 614535.10
301195831Bygning2023-05-22FAN: 6717600.20, Ø: 624309.20

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301189838Bygning2023-04-14IGN: 6739811.70, Ø: 615720.20

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11