Beregning av reduksjonsfaktor i 3436 Nord-Fron

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300881908Bygning2023-06-15FAN: 6841790.00, Ø: 547067.20
301216555Bygning2023-06-21TBN: 6831433.40, Ø: 536460.60
301193971Bygning2023-04-25TBN: 6829738.90, Ø: 538340.80

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301219764Bygning2023-06-28TBN: 6833127.20, Ø: 532758.80
301219806Bygning2023-06-28TBN: 6833553.00, Ø: 532342.90
301213254Bygning2023-06-14TBN: 6847232.90, Ø: 538282.00
301197171Bygning2023-05-03TBN: 6833431.90, Ø: 529405.80

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11