Beregning av reduksjonsfaktor i 3451 Nord-Aurdal

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300674559Bygning2023-05-11FAN: 6750808.17, Ø: 526024.40

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301213854Bygning2023-05-26IGN: 6756648.74, Ø: 523997.43
301212922Bygning2023-06-14IGN: 6746668.96, Ø: 510290.89

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11