Beregning av reduksjonsfaktor i 4219 Evje og Hornnes

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301124663Bygning2023-07-06MBN: 6494940.10, Ø: 430157.20

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11