Beregning av reduksjonsfaktor i 4601 Bergen

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300737451Bygning2023-06-13MBN: 6698709.50, Ø: 304994.60
300737457Bygning2023-06-13MBN: 6698718.90, Ø: 305010.40
300737455Bygning2023-06-13MBN: 6698715.70, Ø: 305004.80
300737453Bygning2023-06-13MBN: 6698712.90, Ø: 304999.60
301056027Bygning2023-05-16MBN: 6691494.50, Ø: 295570.90
300957335Bygning2023-05-16MBN: 6691501.80, Ø: 295575.20
301056022Bygning2023-05-16MBN: 6691486.20, Ø: 295605.30
300957336Bygning2023-05-16MBN: 6691494.40, Ø: 295608.50
301056018Bygning2023-04-19MBN: 6691528.50, Ø: 295604.90
301056024Bygning2023-05-22MBN: 6691488.30, Ø: 295574.60
300957337Bygning2023-05-22MBN: 6691486.40, Ø: 295585.90
301056020Bygning2023-05-22MBN: 6691500.30, Ø: 295598.30
300957334Bygning2023-05-22MBN: 6691507.90, Ø: 295607.40
300957333Bygning2023-05-22MBN: 6691515.60, Ø: 295584.20
301056012Bygning2023-05-22MBN: 6691537.20, Ø: 295589.30
300957331Bygning2023-05-22MBN: 6691529.60, Ø: 295590.40

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300779082Bygning2023-07-28FAN: 6692521.80, Ø: 297749.50
300500234Bygning2023-05-03FAN: 6697306.60, Ø: 298734.10

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11