Beregning av reduksjonsfaktor i 4611 Etne

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301146245Bygning2023-05-31MBN: 6617166.90, Ø: 328801.90

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301225012Bygning2023-06-19IGN: 6617454.80, Ø: 319289.60

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11