Beregning av reduksjonsfaktor i 4612 Sveio

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301126181Bygning2023-06-29FAN: 6609221.99, Ø: 304066.50

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301227684Bygning2023-07-20IGN: 6609434.63, Ø: 290327.28
301226691Bygning2023-07-17IGN: 6616471.00, Ø: 303521.82
301199209Bygning2023-07-13FAN: 6616341.33, Ø: 303451.91
301121129Bygning2023-07-06MBN: 6607206.65, Ø: 294379.02
301121126Bygning2023-07-06MBN: 6607199.69, Ø: 294389.09
301160663Bygning2023-07-05FAN: 6609406.63, Ø: 290354.40
301219808Bygning2023-06-28RAN: 6613534.94, Ø: 301096.20
301219962Bygning2023-06-28IGN: 6601419.47, Ø: 289878.84
301217480Bygning2023-06-20RAN: 6624210.12, Ø: 302168.18
301215171Bygning2023-06-19IGN: 6607541.01, Ø: 298991.59
301209722Bygning2023-06-06RAN: 6606772.28, Ø: 294312.02
301117352Bygning2023-06-02FAN: 6604258.21, Ø: 292643.69
301206528Bygning2023-05-11RAN: 6600907.49, Ø: 289267.79
301206530Bygning2023-05-11IGN: 6615362.50, Ø: 293335.51
301156426Bygning2023-05-24FAN: 6617758.20, Ø: 299160.80
301204327Bygning2023-05-23RAN: 6615368.26, Ø: 293609.81
301106120Bygning2023-05-22FAN: 6609640.89, Ø: 290704.62
301203112Bygning2023-05-16IGN: 6612288.92, Ø: 291832.64
301203106Bygning2023-05-16IGN: 6612271.86, Ø: 291847.87
301203098Bygning2023-05-16RAN: 6612278.63, Ø: 291837.72
301200366Bygning2023-05-09RAN: 6613685.94, Ø: 303653.95
301199675Bygning2023-05-05IGN: 6605966.72, Ø: 299530.98
301199695Bygning2023-05-08RAN: 6605974.54, Ø: 299531.41
301199464Bygning2023-05-08RAN: 6609425.65, Ø: 290625.66
301199180Bygning2023-05-02RAN: 6604217.28, Ø: 288576.85
301199164Bygning2023-04-24RAN: 6623184.60, Ø: 301441.72

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11