Beregning av reduksjonsfaktor i 4621 Voss

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300810877Bygning2023-06-15FAN: 6723971.50, Ø: 356842.30
301222358Bygning2023-05-24FAN: 6723934.00, Ø: 350941.60
301197479Bygning2023-05-03FAN: 6722185.00, Ø: 367633.00

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301229952Bygning2023-07-31IGN: 6728427.90, Ø: 364498.70
301114530Bygning2023-07-06IGN: 6747705.80, Ø: 361625.50
301193917Bygning2023-04-25TBN: 6730596.80, Ø: 330949.40
301191848Bygning2023-04-14IGN: 6722787.00, Ø: 361766.50

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11