Beregning av reduksjonsfaktor i 4622 Kvam

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300869255Bygning2023-05-15FAN: 6698870.02, Ø: 350371.08

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11