Beregning av reduksjonsfaktor i 4626 Øygarden

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300930564Bygning2023-07-04FAN: 6724113.20, Ø: 271130.40
300930548Bygning2023-07-04FAN: 6724116.20, Ø: 271107.10
301075980Bygning2023-05-08FAN: 6681666.90, Ø: 282452.10

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300732933Bygning2023-07-24FAN: 6694372.90, Ø: 289269.84
300906772Bygning2023-06-23MBN: 6684915.70, Ø: 280853.80
300906750Bygning2023-06-23MBN: 6684908.20, Ø: 280866.80
300738167Bygning2023-07-06FAN: 6692804.61, Ø: 288929.43
300708343Bygning2023-04-12FAN: 6708406.31, Ø: 275796.60
300716476Bygning2023-05-23FAN: 6724132.22, Ø: 272927.99

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11