Beregning av reduksjonsfaktor i 4631 Alver

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300709193Bygning2023-06-06FAN: 6723307.40, Ø: 289239.50
301015508Bygning2023-06-02FAN: 6726061.00, Ø: 295626.20
300942335Bygning2023-05-11FAN: 6737154.50, Ø: 283672.20
301072238Bygning2023-04-04FAN: 6716748.60, Ø: 289817.70

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301225967Bygning2023-07-13RAN: 6745775.30, Ø: 285756.10
301225948Bygning2023-07-06RAN: 6745740.80, Ø: 285717.30
301213341Bygning2023-06-14IGN: 6724792.80, Ø: 291687.10

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11