Beregning av reduksjonsfaktor i 4640 Sogndal

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301015604Bygning2023-06-28FAN: 6787557.20, Ø: 392555.50
300950402Bygning2023-05-26FAN: 6787574.20, Ø: 399197.40
300950405Bygning2023-05-26FAN: 6787568.10, Ø: 399204.00
300950437Bygning2023-05-26FAN: 6787561.50, Ø: 399208.10
300950392Bygning2023-05-26FAN: 6787579.70, Ø: 399192.70

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301224621Bygning2023-06-22RAN: 6790178.80, Ø: 397626.20
301220181Bygning2023-06-29FAN: 6789476.70, Ø: 397539.90
301196755Bygning2023-06-26MBN: 6785432.50, Ø: 383231.70
301196753Bygning2023-06-15FAN: 6785433.10, Ø: 383236.70
301077917Bygning2023-05-12FAN: 6796876.30, Ø: 391308.30

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11