Beregning av reduksjonsfaktor i 4645 Askvoll

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300492644Bygning2023-06-26FAN: 6803071.30, Ø: 265415.20
301055313Bygning2023-06-07FAN: 6817138.00, Ø: 298466.00

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300891895Bygning2023-05-24FAN: 6806126.22, Ø: 294066.86
300974725Bygning2023-04-28FAN: 6809330.74, Ø: 280059.38

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11