Beregning av reduksjonsfaktor i 4649 Stad

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300861570Bygning2023-06-27FAN: 6863708.10, Ø: 331945.60

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301216626Bygning2023-06-19RAN: 6868272.80, Ø: 340710.70

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11