Beregning av reduksjonsfaktor i 4651 Stryn

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300812941Bygning2023-07-05MBN: 6842345.90, Ø: 384039.60
300990182Bygning2023-06-19FAN: 6866121.80, Ø: 379105.70
300940675Bygning2023-05-11FAN: 6856783.10, Ø: 361863.00

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301228427Bygning2023-07-25IGN: 6858464.24, Ø: 368615.47
300987648Bygning2023-06-20FAN: 6868296.00, Ø: 386404.60

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11