Beregning av reduksjonsfaktor i 5029 Skaun

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301103246Bygning2023-04-18FAN: 7011699.55, Ø: 556187.77

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301225704Bygning2023-07-13RAN: 7017561.42, Ø: 552688.11
300886434Bygning2023-05-30FAN: 7021815.46, Ø: 557180.94
301223789Bygning2023-05-30FAN: 7021817.06, Ø: 557163.69
301223800Bygning2023-05-30FAN: 7021801.07, Ø: 557169.78
301223486Bygning2023-06-13RAN: 7017642.12, Ø: 552391.36
301223523Bygning2023-06-29RAN: 7013663.00, Ø: 552756.63
301223481Bygning2023-06-13RAN: 7017619.79, Ø: 552409.35
301223476Bygning2023-06-13RAN: 7017613.96, Ø: 552414.50
301223484Bygning2023-06-13RAN: 7017634.43, Ø: 552396.76
301223492Bygning2023-06-29RAN: 7013693.91, Ø: 552743.11
301223529Bygning2023-06-29RAN: 7013657.66, Ø: 552726.73
301221636Bygning2023-07-03IGN: 7014864.18, Ø: 549249.65
301221647Bygning2023-07-03FAN: 7011263.79, Ø: 556556.06
301220029Bygning2023-06-28IGN: 7019952.01, Ø: 558685.69
300886144Bygning2023-06-23MBN: 7020657.76, Ø: 558360.36
301103668Bygning2023-05-30IGN: 7021091.64, Ø: 557780.44
301120746Bygning2023-06-08MBN: 7022568.92, Ø: 552371.12
300878792Bygning2023-05-15FAN: 7015313.43, Ø: 550155.21
301186791Bygning2023-05-08IGN: 7022184.38, Ø: 552254.20
301032888Bygning2023-05-08FAN: 7013189.79, Ø: 552526.89
301186790Bygning2023-05-08IGN: 7022176.71, Ø: 552238.55
301186789Bygning2023-05-08IGN: 7022181.82, Ø: 552259.28
301186788Bygning2023-05-08IGN: 7022174.83, Ø: 552244.72
301195737Bygning2023-04-28IGN: 7014578.50, Ø: 549834.98
301192162Bygning2023-04-20RAN: 7022115.68, Ø: 548745.53
301192173Bygning2023-04-20TBN: 7022102.63, Ø: 548748.30
300900768Bygning2023-04-03FAN: 7020506.47, Ø: 558929.56

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11