Beregning av reduksjonsfaktor i 5041 Snåsa

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300144584Bygning2023-06-15TBN: 7135977.66, Ø: 663720.24

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301233019Bygning2023-06-02TBN: 7119464.60, Ø: 658353.29
301219884Bygning2023-06-28FAN: 7132546.24, Ø: 670801.87
301215329Bygning2023-06-19IGN: 7132603.24, Ø: 670655.94
301202311Bygning2023-05-10RAN: 7127017.75, Ø: 665830.78
301202386Bygning2023-05-15IGN: 7130959.27, Ø: 668259.42
301198965Bygning2023-04-24RAN: 7126860.88, Ø: 665167.22

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11