Beregning av reduksjonsfaktor i 5057 Ørland

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301142597Bygning2023-06-01FAN: 7065700.90, Ø: 535381.36
301022945Bygning2023-05-05FAN: 7070512.52, Ø: 539975.77

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300999673Bygning2023-06-23FAN: 7063154.49, Ø: 533053.26
301213762Bygning2023-06-16FAN: 7063614.44, Ø: 531960.99
300497089Bygning2023-05-16MBN: 7070109.25, Ø: 548115.87
301045383Bygning2023-04-28FAN: 7061183.11, Ø: 532731.48
301045369Bygning2023-04-28MBN: 7061212.79, Ø: 532737.00
301045368Bygning2023-04-28MBN: 7061214.37, Ø: 532732.61

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11