Beregning av reduksjonsfaktor i 5401 Tromsø

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300818424Bygning2023-07-17MBN: 7735409.60, Ø: 639971.20
301155758Bygning2023-07-13FAN: 7748231.70, Ø: 644893.40

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300964345Bygning2023-06-02FAN: 7770712.60, Ø: 642404.60

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11