Beregning av reduksjonsfaktor i 5403 Alta

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301119442Bygning2023-06-13MBN: 7767285.90, Ø: 361132.90

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300970246Bygning2023-06-22FAN: 7765251.40, Ø: 363053.40

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11