Beregning av reduksjonsfaktor i 5412 Tjeldsund

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
300559185Bygning2023-04-18FAN: 7609419.76, Ø: 563998.15
300559198Bygning2023-04-18FAN: 7609418.16, Ø: 564010.70

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301221662Bygning2023-07-03RAN: 7613286.89, Ø: 564547.70
301213233Bygning2023-06-14IGN: 7608951.59, Ø: 564546.34
300769243Bygning2023-06-07FAN: 7610339.69, Ø: 568663.41
301204599Bygning2023-05-25IGN: 7620130.59, Ø: 586352.55
300719032Bygning2023-05-05TBN: 7614021.27, Ø: 564997.42

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11