Oversikt over innføring av FKB 5.0 i Sentral FKB for 18 Nordland

Tabellen under dato for planlagt ferdigtilling av overgang, samt datoen alle data i kommunen er ferdig konvertert for alle kommuer som oppdaterer direkte i Sentral FKB i fylket.

Når dato for ferdig konvertert er satt kan kommunen laste ned sin lokale kopi og starte oppdatering av FKB 5.0 data. Husk at programvare lokalt i kommunen også må være tilpasset FKB 5.0 (og nye servere) før forvaltning kan starte opp på nytt

Oversikten er oppdatert 2023-08-07 06:11:44

KommunePlanlagt dato for ferdigstilling av oppgraderingOppgradering er ferdig
1804 Bodø20230522Oppgradering ferdig 20230522
1806 Narvik20230522Oppgradering ferdig 20230522
1811 Bindal20230525Oppgradering ferdig 20230524
1812 Sømna20230525Oppgradering ferdig 20230524
1813 Brønnøy20230525Oppgradering ferdig 20230524
1815 Vega20230525Oppgradering ferdig 20230523
1816 Vevelstad20230525Oppgradering ferdig 20230523
1818 Herøy20230525Oppgradering ferdig 20230524
1820 Alstahaug20230525Oppgradering ferdig 20230524
1822 Leirfjord20230525Oppgradering ferdig 20230524
1824 Vefsn20230524Oppgradering ferdig 20230523
1825 Grane20230526Oppgradering ferdig 20230524
1826 Hattfjelldal20230526Oppgradering ferdig 20230524
1827 Dønna20230525Oppgradering ferdig 20230524
1828 Nesna20230522Oppgradering ferdig 20230522
1832 Hemnes20230523Oppgradering ferdig 20230523
1833 Rana20230523Oppgradering ferdig 20230523
1834 Lurøy20230523Oppgradering ferdig 20230522
1837 Meløy20230524Oppgradering ferdig 20230523
1838 Gildeskål20230522Oppgradering ferdig 20230522
1840 Saltdal20230524Oppgradering ferdig 20230523
1841 Fauske20230524Oppgradering ferdig 20230523
1845 Sørfold20230524Oppgradering ferdig 20230523
1848 Steigen20230524Oppgradering ferdig 20230523
1851 Lødingen20230523Oppgradering ferdig 20230522
1853 Evenes20230522Oppgradering ferdig 20230523
1856 Røst20230526Oppgradering ferdig 20230524
1857 Værøy20230526Oppgradering ferdig 20230524
1859 Flakstad20230526Oppgradering ferdig 20230524
1860 Vestvågøy20230523Oppgradering ferdig 20230523
1865 Vågan20230524Oppgradering ferdig 20230523
1868 Øksnes20230524Oppgradering ferdig 20230523
1870 Sortland20230524Oppgradering ferdig 20230523
1871 Andøy20230525Oppgradering ferdig 20230524
1874 Moskenes20230525Oppgradering ferdig 20230524
1875 Hamarøy20230523Oppgradering ferdig 20230522