Oversikt over innføring av FKB 5.0 i Sentral FKB for 30 Viken

Tabellen under dato for planlagt ferdigtilling av overgang, samt datoen alle data i kommunen er ferdig konvertert for alle kommuer som oppdaterer direkte i Sentral FKB i fylket.

Når dato for ferdig konvertert er satt kan kommunen laste ned sin lokale kopi og starte oppdatering av FKB 5.0 data. Husk at programvare lokalt i kommunen også må være tilpasset FKB 5.0 (og nye servere) før forvaltning kan starte opp på nytt

Oversikten er oppdatert 2023-08-07 06:11:44

KommunePlanlagt dato for ferdigstilling av oppgraderingOppgradering er ferdig
3001 Halden20230522Oppgradering ferdig 20230324
3002 Moss20230523Oppgradering ferdig 20230522
3003 Sarpsborg20230523Oppgradering ferdig 20230522
3005 Drammen20230526Oppgradering ferdig 20230526
3006 Kongsberg20230525Oppgradering ferdig 20230522
3007 Ringerike20230525Oppgradering ferdig 20230522
3012 Aremark20230522Oppgradering ferdig 20230522
3013 Marker20230522Oppgradering ferdig 20230522
3014 Indre Østfold20230522Oppgradering ferdig 20230522
3015 Skiptvet20230522Oppgradering ferdig 20230522
3016 Rakkestad20230522Oppgradering ferdig 20230522
3017 Råde20230522Oppgradering ferdig 20230522
3018 Våler20230522Oppgradering ferdig 20230522
3019 Vestby20230522Oppgradering ferdig 20230522
3020 Nordre Follo20230522Oppgradering ferdig 20230522
3021 Ås20230522Oppgradering ferdig 20230522
3022 Frogn20230522Oppgradering ferdig 20230522
3023 Nesodden20230522Oppgradering ferdig 20230522
3024 Bærum20230526Oppgradering ferdig 20230522
3025 Asker20230526Oppgradering ferdig 20230522
3026 Aurskog-Høland20230522Oppgradering ferdig 20230522
3027 Rælingen20230522Oppgradering ferdig 20230522
3028 Enebakk20230522Oppgradering ferdig 20230522
3029 Lørenskog20230522Oppgradering ferdig 20230522
3030 Lillestrøm20230522Oppgradering ferdig 20230522
3031 Nittedal20230522Oppgradering ferdig 20230522
3032 Gjerdrum20230522Oppgradering ferdig 20230522
3033 Ullensaker20230522Oppgradering ferdig 20230522
3034 Nes20230522Oppgradering ferdig 20230522
3035 Eidsvoll20230522Oppgradering ferdig 20230522
3036 Nannestad20230522Oppgradering ferdig 20230522
3037 Hurdal20230522Oppgradering ferdig 20230522
3038 Hole20230522Oppgradering ferdig 20230522
3039 Flå20230522Oppgradering ferdig 20230522
3040 Nesbyen20230522Oppgradering ferdig 20230522
3041 Gol20230522Oppgradering ferdig 20230522
3042 Hemsedal20230522Oppgradering ferdig 20230522
3043 Ål20230522Oppgradering ferdig 20230522
3044 Hol20230522Oppgradering ferdig 20230522
3045 Sigdal20230522Oppgradering ferdig 20230522
3046 Krødsherad20230522Oppgradering ferdig 20230522
3047 Modum20230522Oppgradering ferdig 20230522
3048 Øvre Eiker20230522Oppgradering ferdig 20230522
3049 Lier20230522Oppgradering ferdig 20230522
3050 Flesberg20230522Oppgradering ferdig 20230522
3051 Rollag20230522Oppgradering ferdig 20230522
3052 Nore og Uvdal20230522Oppgradering ferdig 20230522
3053 Jevnaker20230522Oppgradering ferdig 20230522
3054 Lunner20230522Oppgradering ferdig 20230522