Landsrapport for Bygningsrapport

Nøkkeltall for samsvar mellom bygningspunkter i matrikkelen og bygninger i FKB og andre FKB-data. Oversikten linker videre til fyleksvise og kommunevise rapporter med mer informasjon.

FylkeLink til fylkesrapport
03 OsloFylkesrapport
11 RogalandFylkesrapport
15 Møre og RomsdalFylkesrapport
18 NordlandFylkesrapport
30 VikenFylkesrapport
34 InnlandetFylkesrapport
38 Vestfold og TelemarkFylkesrapport
42 AgderFylkesrapport
46 VestlandFylkesrapport
50 TrøndelagFylkesrapport
54 Troms og FinnmarkFylkesrapport