LACHØS82 Indre Østfold 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHØS82 Indre Østfold 2018 Oslo og Viken Indre Østfold,
Marker,
Aremark ...
2018 Avsluttet FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2018-11-08 2018-11-08 2019-03-18
Ortofoto - IR ortofoto 2018-12-08 2018-12-14 2018-12-19
Ortofoto - Ortofoto 10 cm 2018-12-08 2018-12-12 2019-05-06
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2018-07-06 2018-08-07
Laser - Laser 5 pkt 2018-11-08 2018-10-25