LACHMR01 Sunnmøre Nord 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR01 Sunnmøre Nord 2020 Møre og Romsdal Aukra,
Ålesund,
Giske ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Aukra 2021-01-13 2021-01-13 2021-03-19
FKB - Giske 2021-01-13 2021-01-13 2021-03-19
FKB - Sula 2021-01-13 2021-01-13 2021-03-19
FKB - Vestnes 2021-01-13 2021-01-13 2021-03-19
FKB - Ålesund 2021-01-13 2021-01-13 2021-03-19
Ortofoto - Giske-Sula-Vestnes-Ålesund 2020 2021-01-13 2021-01-13 2021-03-16
Ortofoto - Ålesund sentrum 2020 2021-01-13 2020-12-10 2021-03-19