LACHTL01 FKB-C Trøndelag 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL01 FKB-C Trøndelag 2020 Trøndelag Nærøysund,
Flatanger,
Osen ...
2020 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring/Nykonstruksjon FKB-C 2021-11-01