LACHAG03 Arendal 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG03 Arendal 2020 Agder Arendal,
Grimstad,
Tvedestrand
2020 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB -