LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Konstruksjon

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI04 Øvre Romerike 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Hurdal,
Nannestad,
Gjerdrum ...
2020 Levert FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB data 2021-02-22 2021-03-01 2021-08-03