LACHVI07 Østfold FKB 2020 Konstruksjon

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI07 Østfold FKB 2020 Konstruksjon Oslo og Viken Sarpsborg,
Fredrikstad,
Råde ...
2020 Avsluttet FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB data 2021-02-01 2021-02-05 2021-03-29 2021-05-14