LACHMR11 Nordmøre Nord 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR11 Nordmøre Nord 2021 Møre og Romsdal Molde,
Sunndal,
Surnadal ...
2021 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hovedleveranse FKB 2021-12-01 2021-11-30 2022-03-15
Ortofoto - Nordmøre Nord 2021 2021-12-01 2021-11-28 2022-02-23
Ortofoto - Nordmøre Nord MOF 2021 2021-09-09 2021-09-16