LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B alt

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN13 Midt-Gudbrandsdal FKB-B alt Innlandet Sør-Fron,
Nord-Fron,
Ringebu
2021 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB Endelig leveranse 2022-02-01 2022-02-01 2022-03-11
FKB - Høydekurver fra laser 2022-03-01 2021-12-01 2021-11-22 2021-12-02
FKB - Kvalitetsheving TraktorvegSti
FKB - Kvalitetsheving Vann
Ortofoto - 10 2022-02-01 2022-02-01 2022-03-10
Ortofoto - Midlertidig ortofoto 2021-10-01 2021-09-24 2021-10-05
Laser - Endelig leveranse 2022-01-07