LACHVI13 Asker Bærum 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI13 Asker Bærum 2021 Oslo og Viken Asker 2021 Avsluttet Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - GSD 10 2021-09-01 2021-09-03 2021-09-13
Ortofoto - Skråfoto 2021-09-01 2021-10-21