LACHNO1A Nordland 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO1A Nordland 2021 Nordland Vestvågøy,
Vågan,
Flakstad ...
2021 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB Hovedleveranse 2022-03-01 2022-03-11
FKB - Høydekurver 2022-03-01 2022-03-01 2022-03-02
Ortofoto - Gradert Ortofoto Forsvarsbygg 2022-03-04 2022-03-04 2022-03-03
Ortofoto - Midlertidig Gradert Ortofoto Forsvarsbygg 2021-08-16 2021-08-16