LACHVI11 Østfold FKB 2021

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI11 Østfold FKB 2021 Oslo og Viken Våler,
Sarpsborg,
Fredrikstad
2021 Levert FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB 2021-10-15 2021-10-06 2021-12-21
Ortofoto - Midlertidige orto GSD 10 2021-06-28 2021-06-28 2021-07-01
Ortofoto - Midlertidige orto GSD 7 2021-06-25 2021-06-25 2021-06-30
Ortofoto - Ortofoto 2021-11-15 2021-11-15 2021-12-01